Arts Insurgents

 És una agrupació artística que treballa diverses disciplines d'expressió creativa, buscant així nous llenguatges que permetin expressar i comunicar a tots els transeünts de la realitat que podem obrir nous camins, transformar els sistemes caducs, crear una nova consciència de pau i ser feliços. La nostra arma són les arts el nostre escenari els carrers i espais amb mirades crítiques i veus estimulants, la nostra acció és el cant, el crit, el nostre murmuri és la forma, la nostra mirada és la consciència, el nostre cor és el foc de la rebel·lió que dóna llum, escalfa i deixa cendres. Poderosos aliats...